Main Navigation:
Welcome to TailorMade
Welcome to TailorMade

Welcome to TailorMade

TailorMade creates business solutions based on micro transactions for compan- ies that want continued successful growth to gain and retain a leadership position in its industry. We do this by providing a structured methodology to find areas with significant business impact and then utili- zing our competencies and technologies to realize them in the shortest time.

TailorMade in Short

TailorMade is an international company within Modern Holdings, a part of the Kinnevik Group. We help corporations to explore new business opportunities within the micro transaction area. > Read More 
International Success
International Success

International Success

TailorMade is today one of the internat- ional market leaders within its business area. We have 120 installations and 80 million end customers in 60 different countries. > Read More 

Latest News
Latest News

Telus väljer Tailormades betallösning ChargeMade

1/24/2007
IP-telefonioperatören Telus har valt Tailormade och deras betalsystem ChargeMade för att ge sina kunder, så kallade mikrooperatörer, möjlighet att leverera bredbandstelefoni utan att behöva investera i egna betalsystem. Betalsystemet ChargeMade är licensbaserat och skapar flexibilitet för Telus kunder samt ger dem möjlighet att erbjuda sina slutkunder för -och efterskottsbetalning samt detaljerad fakturaredovisning.,IP-telefonioperatören Telus har valt Tailormade och deras betalsystem ChargeMade för att ge sina kunder, så kallade mikrooperatörer, möjlighet att leverera bredbandstelefoni utan att behöva investera i egna betalsystem. Betalsystemet ChargeMade är licensbaserat och skapar flexibilitet för Telus kunder samt ger dem möjlighet att erbjuda sina slutkunder för -och efterskottsbetalning samt detaljerad fakturaredovisning.,IP-telefonioperatören Telus har valt Tailormade och deras betalsystem ChargeMade för att ge sina kunder, så kallade mikrooperatörer, möjlighet att leverera bredbandstelefoni utan att behöva investera i egna betalsystem. Betalsystemet ChargeMade är licensbaserat och skapar flexibilitet för Telus kunder samt ger dem möjlighet att erbjuda sina slutkunder för -och efterskottsbetalning samt detaljerad fakturaredovisning. > Read More 

Tailormade tecknar avtal med Mobile Choice Norge AS

1/24/2007
TailorMade, leverantör av billing och betalsystem, meddelar att de har tecknat avtal med Mobile Choice Norge AS, en norsk mobiloperatör som i sin verksamhet Mobile Donation lämnar 7 % av kundintäkterna till välgörande ändamål. Mobile Donations kunder får själv välja vilken eller vilka organisationer som de vill stödja. > Read More